Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Oslo kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell. Byrådet står ansvarlig overfor bystyret, på samme måte som regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget.

Bystyret, Oslos parlament, er kommunens øverste organ. Det består av 59 folkevalgte representanter, som velges hvert fjerde år. Bystyret ledes av ordføreren og har fem fagkomiteer. Komiteene forbereder saker og innstillinger overfor bystyret.

Byrådet er Oslos regjering, og kan bestå av inntil åtte medlemmer, kalt byråder. Byrådet leder kommunens administrasjon, innstiller saker til bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av vedtak gjort i bystyret. En byråd er politisk leder av hver byrådsavdeling.

Oslo kommune er inndelt i 15 bydeler. Innbyggerne i bydelene velger 15 representanter til et bydelsutvalg hvert fjerde år, samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Bydelsutvalget er bydelens øverste politiske ledelse og har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, vedtar budsjett og økonomiplan og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der. 

Organisasjonskart for Oslo kommune

organisasjonskart

Oversikt over nåværende og tidligere politiske utvalg, komiteer og råd

2011-d.d.

Forkortelse

Navn

BU

Bydelsutvalget

AU

Arbeidsutvalget

BUK

Byutviklingskomiteen

HSK

Helse- og sosialkomiteen

OMK

Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

 

Eldrerådet

 

Rådet for funksjonshemmede

 

Ungdomsutvalget

 

Tilsynsutvalget

2007-2010

Forkortelse

Navn

BU

Bydelsutvalget

AU

Arbeidsutvalget

BUK

Byutviklingskomiteen

OMK

Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

HSS

Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen

 

Eldrerådet

RFF

Rådet for funksjonshemmede

BBU

Brukerrådet for funksjonshemmede

2004-2006

Forkortelse

Navn

BU

Bydelsutvalget

AU

Arbeidsutvalget

 

Teknisk- og miljøkomiteen

 

Oppvekst- og kulturkomiteen

HSS

Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen

 

Eldrerådet

RFF

Rådet for funksjonshemmede

BBU

Brukerrådet for funksjonshemmede

Laster...