Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Offentlighet og innsyn

Bydel Grünerløkka publiserer offentlig journal fra alle arkivdeler i DocuLive på kommunens nettsider. Det publiseres ikke fulltekstdokumenter på offentlig journal.

Arkivtjenesten vurderer offentlighet ved journalføring av dokumenter, samt som en del av kvalitetskontroll og kontroll av offentlig journal. I tvilstilfeller vurderes offentlighet i samarbeid med saksbehandler og jurist. Saksbehandler og leder har det endelige ansvaret for rett unntak med rett hjemmel.

En innsynsbegjæring kan framsettes muntlig eller skriftlig og kommer som regel til e-postadressen  postmottak@bga.oslo.kommune.no. Innsynsbegjæringer som kommer til andre e-postadresser, per telefon, brev, eller ved personlig oppmøte behandles på samme måte. Dersom innsynsbegjæringen blir fremsatt muntlig skal den journalføres på samme måte som innsynsbegjæringer mottatt skriftlig.

Begjæring om innsyn i dokumenter journalført i DocuLive vurderes og besvares i utgangspunktet av arkivet men ved tvilstilfeller eller dersom innsynsbegjæringen ikke gjelder et bestemt dokument kontaktes saksbehandler og eventuelt jurist. Gjelder innsynsbegjæringen dokumenter som finnes i fagsystem eller i arkiv på tjenestested videresendes innsynsbegjæringen til det aktuelle tjenestestedet. 

Laster...