Arkivplan.no

Arkivdepot

I henhold til Forskrift om offentlige arkiv § 5-1 skal arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål avleveres til et arkivdepot. Virksomheter i Oslo kommune skal avlevere sitt arkivmateriale til Byarkivet (Arkivinstruks for Oslo kommune kap. 5). Ved avlevering overtar Byarkivet råderetten og det juridiske ansvar for materialet.

Laster...