Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Bydelens oppgaver

Bydel Grünerløkka utfører tjenester etter følgende lover og forskrifter:

 • lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.06.2011 nr. 30
 • lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 nr. 29
 • lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18.12. 2009 nr. 131
 • lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.1999 nr. 63
 • lov om barneverntjenester av 17.07.1992 nr. 100
 • lov om strålevern og bruk av stråling av 12.05.2000 nr. 36
 • lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994 nr. 55
 • lov om vern mot tobakkskader av 09.03.1973 nr. 14
 • lov om barnehager av 17.06.2005 nr. 64
 • vedtak om spesialpedagogisk hjelp og skyss jmf opplæringsloven §§ 5-7 og 7-6
 • lov om introduksjonsordning og norsk opplæring for nyankomne innvandrere av 04.07.2003 nr. 80
 • andre lover som pålegger kommunen oppgaver, og hvor bydelen er delegert myndighet
 • kommunale forskrifter der bystyret har delegert myndighet til bydelen
 • kommunale oppgaver vedtatt av bystyret, og hvor bydelen er tillagt ansvar 
Laster...