Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Periodisering

I sentralarkivet finnes følgende periodeskiller 

1988: Periodsert med skarpt skille fra 01.01.1988 i forbindelse med oppretting av bydel Grünerløkka-Sofienberg
1996: Periodisering med skarpt skille ved innføring av ny arkivnøkkel.
1999: Periodisering med skarpt skille ved innføring av DocuLive.
2004: Periodisering av alle arkivdeler i DocuLive med skarpt skille i forbindelse med bydelssammenslåing. Perioden 1999-2003 ble flyttet til historisk base i Doculive, som er tilgjengelig for søk for saksbehandlere.
2005: Periodisering av alle arkivdeler i DocuLive med skarpt skille. Perioden 2004-2005 ble flyttet til historisk base i Doculive, som er tilgjengelig for søk for saksbehandlere.
2012: Periodisering av alle arkivdeler i Doculive med skarpt skille. Perioden 2005-2012 ble flyttet til historisk base i Doculive, som er tilgjengelig for søk for saksbehandlere.
2015: Periodisering av en arkivdel i bydelens sentralarkiv i DocuLive med mykt skille og overgangsperiode på 1. år, ved overgang til elektronisk arkiv.

Periodeskillene ovenfor gjelder bare for bydelens sentralarkiv. Bydelens andre arkiver har ikke fulgt liknende perioder. Størsteparten av bydelens arkivmateriale er objektordnet på person. I disse seriene blir passive mapper fortløpende eller regelmessig tatt ut fra dagligarkivet og plassert i bortsettingsarkiv. 

Periodisering av sosialtjenestens klientmapper

Fagsystemet Fasit ble i løpet av høsten 2015 og våren 2016 innført i alle bydelene. Bydel Grünerløkka tok i bruk Fasit våren 2016. I forbindelse med innføringen ble det periodsert med skarpt skille. Bydelen avventer foreløpig Byarkivets godkjenning av elektronisk arkiv for Fasit.

Periodisering på boligsosialområdet

Byarkivet har i brev av 24.03.2017 godkjent Gobo som elektronisk arkiv. Det er periodisert med skarpt skille 01.01.2017. Saker som er opprettet før 01.01.2017 arkiveres fortsatt på papir. Saker opprettet etter 01.01.2017 arkiveres elektronisk.
1. januar hvert år oppretter Helsestaten en årsarkivdel for foregående kalenderår i Gobo, hvor saksmapper som har vært passiviserte i 10 år legges. Helseetaten sørger for å deponere uttrekk fra disse arkivdelene til Byarkivet.

Laster...