Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Bevaring og kassasjon

Bevaring og kassasjon er hjemlet i arkivforskriftens § 3-18 og § 3-19. 

Utover kassasjon av stillingssøknader avventer bydelen utarbeidelse av bevarings- og kassasjonsbestemmelser for Oslo kommune, som skal ferdigstilles første kvartal 2018. Det er ikke kassert i arkivmateriale journalført i DocuLive tidligere. 

Regnskapsbilag kasseres etter 10 år. 

Det har tidligere vært praksis for å kassere mors-journaler etter 10 år, unntatt for personer født den 1., 11. og 21. i hver måned.

I dag skal det med unntak av regnskapsbilag ikke kasseres arkivmateriale, i påvente av utarbeidelse av nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for Oslo kommune. 

Laster...