Arkivplan.no

Vedlegg til arkivplanen

Arkivplan for EMI m/vedlegg

Godkjenning av elektronisk arkiv

Godkjenning av elektronisk arkiv - Doculive 

Godkjenning av elektronisk arkiv - Gobo

Rutiner

Arkivrutine for DocuLive

Rutine for utsendelse av post for saksbehandlere og arkivarer

Prioritering av oppgaver i seksjon for service og arkiv

Rutinehånbok for saksbehandling i DocuLive

Rutinehåndbok for søknadsbehandling - EMI 

Retningslinje for pasientarkiv - Hjemmetjenesten

Rutine for personalarkiv - Hjemmetjenesten

Avleveringslister

Lilleborg sykehjem

PCAM og bydelsadministrasjonen

Systemdokumentasjon for fagsystemer

Forvaltningsdokument barnehagesystem

Driftsspesifikasjon IST Barnehage

Documaster Operational Documentation

Noark 5-godkjenning av Documaster Arkiv

Dokumenttyper i arkiv for barnehagesystem

Annet
Rapport fra Statsarkivets tilsyn 08.09.2016 

Rapport om arkivtilstanden i bydelene og forslag til tydeliggjøring av ansvarsforhold 

 

Vedleggene er tilgjengelige for bydelens ansatte og ligger her:  F:\BGA_UTVEKSLE\Arkiv\Vedlegg til arkivplan

Laster...